Een andere
aanpak van Vastgoed

Wij zijn een vastgoedbeheerder die staat voor volledige ontzorging op hoogwaardig niveau. Deze sterke focus op het klantgericht beheren van panden onderscheidt ons van anderen. Professionaliteit is in ons werk één van de kernwaarden. Als vastgoedbeheerder werken wij voor opdrachtgevers die zelf gebruik maken van het vastgoed.

Commercieel
vastgoed

We behartigen te allen tijde de belangen van de gebruiker van het vastgoed, echter dit kan ook door de verhuurder van het vastgoed worden aangeboden. Als huurder van vastgoed op basis van een standaard huurovereenkomst bent u zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en herstel van diverse elementen in het pand.

Veel huurders zijn zich van deze verantwoordelijkheid niet bewust. De verhuurder zal ook met bepaalde regelmaat inzage vragen in de documenten van de huurder, zodat u kunt aantonen dat u op de juiste manier aan uw onderhoudsverplichtingen uit de huurovereenkomst voldoet.

De huidige verschuiving van een verhuurdersmarkt naar een huurdersmarkt vraagt om een andere benadering en aanpak. Huurders hebben nu een goede onderhandelingspositie aangezien er veel leegstand is en daarom een enorm aanbod. Voor verhuurders is het noodzakelijk om zich in deze markt te onderscheiden, in zowel kantoorconcepten als in hun aangeboden dienstverlening.

Wij kunnen een totaal dienstverleningspakket aanbieden, waarbij wij het beheer namens de verhuurder en/of de dienstverlening in de gehuurde ruimte verzorgen. Dit laatste kan in opdracht van de huurder zelf, maar kan ook als dienst van de verhuurder. De dienstverlening wordt hierbij aan de huurder doorbelast middels vaste of variabele servicekosten.

twirl4-white

icon-check Wij ontzorgen huurders
icon-check Wij bieden totaal dienstverleningsconcept voor huurders
icon-check Wij waarborgen de dienstverlening

Bedrijfsmatig
vastgoed

Wij richten ons grotendeels op opdrachtgevers die eigenaar én gebruiker zijn. Deze specifieke situatie vraagt om een specialistische aanpak. Vastgoedmanagement en Facility Management in één pakket. En bij ons vindt u dat onder één dak. Het reguliere vastgoedbeheer, vaak in opdracht van commerciële eigenaren van vastgoed, kenmerkt zich door de focus op rendement op middellange of lange termijn.

Wanneer het eigendom én het gebruik bij dezelfde partij ligt, is de zorg voor het vastgoed veel meer gericht op de dienstbaarheid van het vastgoed dan aan het primaire proces van de gebruiker.

Het eigendom van vastgoed brengt serieuze, soms wettelijk voorgeschreven, verantwoordelijkheden en taken met zich mee. Vanuit de gebruikersfunctie realiseert men zich dit vaak onvoldoende. Ook van de eventuele aansprakelijkheden is de eigenaar/gebruiker meestal onvoldoende op de hoogte. Hun focus is immers vaak gericht op hun primaire bedrijfsproces.

Flexim richt zich specifiek op de combinatie van eigendoms- en gebruikers gerelateerde taken en verantwoordelijkheden. Wij sluiten beide aspecten naadloos op elkaar aan waardoor er een totaalaanpak ontstaat.

Deze aanpak zorgt ervoor dat de eigenaar/gebruiker het vastgoed professioneel benadert. Tegelijkertijd wordt de aansluiting tussen het vastgoed en het primaire bedrijfsproces maximaal gerealiseerd.

twirl4-white

icon-check Vastgoed en FM onder één dak
icon-check Dienstbaarheid van het vastgoed
icon-check Combinatie eigendom en gebruik in een totaalaanpak

Overheids-
vastgoed

Wij richten ons op overheidsinstellingen, zoals ministeries, provincies en gemeenten. Het vastgoed binnen deze categorie is vaak eigendom van het rijk en wordt vervolgens verhuurd aan verschillende gebruikers.

Een trend binnen deze sector is het prestatiegerichte onderhoud volgens de NEN 2767-methodiek. Onderhoudspartijen garanderen daarbij een bepaalde beschikbaarheid van functies binnen het gebouw.

Overheidsinstellingen gaan zich in de toekomst ten aanzien van beheer en onderhoud meer richten op het strategisch adviseren, het contractmanagement en de kwaliteitscontrole. Ze gaan hiermee een regierol vervullen.

Steeds meer aanbestedingen van technisch onderhoud en beheer beogen de ondersteunende processen op een professionele, transparante en gestructureerde wijze te organiseren. Door de continue focus op het voorkomen van verstoringen wordt het gestelde prestatieniveau bereikt, hetgeen resulteert in tevreden eindgebruikers. De integrale aanpak is de kracht en de kern van de gehanteerde contractvorm.

twirl4-white

icon-check Bewaken prestatiegericht onderhoud
icon-check Wij bieden integrale dienstverlening
icon-check Vervullen van de regierol

Maatschappelijk
Vastgoed

Flexim heeft haar pijlers ook op vastgoed met een publieke functie gericht. Voorbeelden hiervan zijn scholen, kinderdagverblijven, sportaccommodaties, zwembaden, bibliotheken, buurthuizen, ziekenhuizen, huisartsenpraktijken, GGZ-instellingen, musea, theaters, stadskantoren en monumenten. Circa een derde van al het maatschappelijk vastgoed is eigendom van overheden, voornamelijk gemeenten. Andere eigenaren zijn zorg-, of onderwijsinstellingen, woningcorporaties, stichtingen, private vastgoedpartijen, het bedrijfsleven en sporadisch natuurlijke personen.

Het vastgoed binnen deze categorie bestaat vaak uit openbare gebouwen met een grote diversiteit aan eindgebruikers: de bezoekers van het gebouw. Hierdoor vereist de exploitatie van het vastgoed een heel andere aanpak. De beheerders van maatschappelijk vastgoed hebben vaak onvoldoende kennis over het onderhouden van huisvesting. Daarnaast brengt het professioneel beheer van de huisvesting een grote uitvoeringslast mee voor de eigen organisatie. Wij kunnen deze instellingen in kennis, kunde en capaciteit bijstaan.

twirl4-white

icon-check Duidelijke aanpak
icon-check Verschillende gebruikers staan centraal
icon-check Professioneel beheer

Met ons werken?

Wij zijn benieuwd hoe u uw facilitaire organisatie heeft ingericht en kijken samen naar mogelijkheden om uw organisatie verder te professionaliseren. Heeft u weleens gedacht aan het inrichten van een regie-organisatie of zelfs het verzelfstandigen van uw facilitaire organisatie? Of het nu gaat om efficiëntere inzet van uw team, het zoeken naar besparingsmogelijkheden of flexibilisering van uw dienstverlening; wij gaan met u in gesprek en leggen u de mogelijkheden voor.