Advies &
management

Flexim is gespecialiseerd in (facilitair) organisatieadvies, verandermanagement, performance monitoring en project management. Wij hebben visie op, kennis van en ervaring met facilitaire diensten en producten én het organiseren en inkopen daarvan. Facility Management is een veelzijdig vak, dit maakt het nou juist zo interessant! Flexim stelt zich hierbij op als sparringpartner, adviseur en procesbegeleider.

 

Werkplek
concepten

Uw werkplek spreekt boekdelen over uw organisatie. Het veiligstellen van de juiste werkruimtes kan uw kosten verlagen, uw invloed op het milieu minimaliseren en uw medewerkers motiveren. Flexim biedt in-house specialisten, zodat u het beste kunt halen uit uw werkomgevingen.

Onze professionele adviseurs en ons daadkrachtige personeel werken nauw met u samen om de kosten die de veranderingen met zich meebrengen tot een minimum te beperken en de effectiviteit van uw werkomgevingen te optimaliseren. Wij ondersteunen u van begin tot eind met het maximaliseren van de waarde van uw kwaliteiten, van inkoopanalyses tot strategieën voor energiemanagement.

 

wilt u meer weten?

 

 

 

icon-check  Reduceer kosten en verhoog effectiviteit
icon-check  Minimaliseer impact op het milieu
icon-check  Biedt een positieve werkomgeving voor uw medewerkers

Project
Management

Om welk project het ook gaat, u wilt uiteraard dat ze vlekkeloos verlopen. Het is daarom van groot belang dat u kunt bouwen op een team dat gespecialiseerd is in de ondersteuning van de meest complexe projecten. Flexim biedt hiervoor een in-house project management oplossing, die zorgt voor blijvende resultaten, lagere kosten en de garantie dat uw organisatie efficiënt kan blijven werken.

Bij Flexim zijn we ons er goed van bewust dat het samenstellen van projectteams, het schetsen van projecteisen, het aanstellen van een bemiddelaar voor Construction Design & Management en het procesbeheer duur en tijdrovend kan zijn. Door Flexim bij uw team te betrekken, ontvangt u gespecialiseerde ondersteuning die naadloos aansluit op uw processen, waardoor u meer tijd overhoudt voor andere zaken. Onze oplossingen zijn allesomvattend; van ontwerp, gezondheids- en veiligheidsmanagement en de stappen en veranderingen die hiermee gepaard gaan, tot complete renovaties en nieuwe productiefaciliteiten.

 

wilt u meer weten?

 

 

icon-check  Klant staat centraal
icon-check  Ondersteuning bij complexe projecten
icon-check  Heldere en duidelijke aanpak

 

Verander
Management

Verandering kent vele vormen en verschilt per organisatie. Misschien wilt u overstappen naar een nieuwe strategie of structuur. Mogelijk zijn problemen op het gebied van kosten, kwaliteit en naleving van invloed op uw prestaties. Misschien is uw bedrijf gefuseerd, verplaatst of overgestapt naar een nieuwe markt. Wat de veranderingen ook zijn die u wilt doorvoeren, Flexim kan u bij elke stap ondersteunen.

Het verandermanagement-team van Flexim is zich er goed van bewust dat voor een succesvolle implementatie van veranderingen de inzet en medewerking van alle betrokken partijen noodzakelijk is. Wij investeren onze tijd vanaf het begin in het inventariseren van uw ideeën en uitdagingen. Dankzij ons inzicht en onze jarenlange ervaring, kunnen we uw vraagstukken objectief beoordelen, effectieve oplossingen ontwikkelen en ondersteuning bieden bij het implementeren van uw veranderingsprocessen.

 

wilt u meer weten?

 

 

icon-check  Objectieve beoordelingen
icon-check  Realistische toekomstplannen
icon-check  Verbeterde effectiviteit en efficiëntie

 

Performance
Management

Ons doel is om facilitair gerelateerde diensten te verzorgen welke een waardevolle bijdrage leveren aan hoge kwaliteitsnormen en klanttevredenheid. Dit alles verzorgen wij tegen concurrerende tarieven. Kort gezegd: ons doel is dat alle klanten volledig tevreden zijn over hun Facility Services. Door nauw samen te werken met onze klanten kunnen de criteria voor prestatiemetingen goed worden afgestemd. Hierbij stellen wij prestatierapporten op in een overeengekomen formaat en frequentie.

Voor elk service-onderdeel ontwikkelen wij Service Level Agreements met belangrijke criteria en prestatie-indicatoren, waar de kwaliteit van onze diensten mee kan worden gemeten. Alle Service Level Agreements worden volgens de specificaties en budgettering van de klant opgesteld, met de mogelijkheid om de Service Levels zo nodig omhoog of omlaag te schalen. Het toezicht zal worden uitgevoerd op basis van de prestatie-criteria die met elke dienstverlener zijn overeengekomen.

Het meten van de klanttevredenheid is naar onze mening van cruciaal belang, ter verbetering van de dienstverlening en de ontwikkeling van een solide klantrelatie. Het is essentieel om effectieve kwaliteitscontroleprocedures toe te passen om zeker te stellen dat er aan de overeengekomen kwaliteitsstandaarden wordt voldaan.

 

wilt u meer weten?

 

 

icon-check  Effectieve kwaliteitscontrole
icon-check  Sturen op KPI’s
icon-check  Verbeteren van klanttevredenheid

 

 

Met ons werken?

Wij zijn benieuwd hoe u uw facilitaire organisatie heeft ingericht en kijken samen naar mogelijkheden om uw organisatie verder te professionaliseren. Heeft u weleens gedacht aan het inrichten van een regie-organisatie of zelfs het verzelfstandigen van uw facilitaire organisatie? Of het nu gaat om efficiëntere inzet van uw team, het zoeken naar besparingsmogelijkheden of flexibilisering van uw dienstverlening; wij gaan met u in gesprek en leggen u de mogelijkheden voor.