19 maart 2019

Seminar Building Management | 14 mei 2019

Veilige en gezonde werkomgevingen creëren

Hoe kunnen we als gebouwbeheerder een bijdrage leveren aan een gezonde (werk)omgeving? Welke verantwoordelijkheid willen en kunnen we hierin nemen? En in hoeverre sluit de wet- & regelgeving m.b.t. gebouw gebonden installaties hierbij aan? Deze vragen staan centraal tijdens het Seminar Building Management op 14 mei aanstaande. Dit seminar wordt georganiseerd door Flexim Netherlands en Heijmans in samenwerking met de KOBV.

Tijdens deze bijeenkomst spreken er drie specialisten op dit gebied over de verschillende aspecten die bij dit onderwerp komen kijken.

Wij hopen u op 14 mei te mogen verwelkomen in het Nationaal Militair Museum. Deelname aan dit seminar is geheel kosteloos.

 

SMART BUILDINGS      |      COMPLIANCY      |      SENSORING

 

Bas von Pickartz | Flexim Netherlands

 Vaak zien  beheerders op tegen het stuk wet- & regelgeving. Bas laat zien hoe je op een efficiënte en overzichtelijke manier compliant wordt en hoe je dat ook kunt borgen in de toekomst.

 

————

Ton Fleuren | Heijmans

 Deze middag wil ik gasten meenemen in de overwegingen, de reis, de ervaringen en delen in datgene wat we geleerd hebben. Het is geen marketingverhaal maar een oproep om initiatieven te nemen, aan te sluiten bij ontwikkelingen en vooral te gaan doen.

 

————

Arie Voorburg | Arcadis

 Arie vertelt het verhaal over hoe de gebouwde omgeving naar een hoger niveau getild kan worden en wat de (toekomstige) invloeden op gebouwen en steden kunnen zijn. Hij bespreekt duurzaamheid, innovatie en sociaal maatschappelijke effecten op de bebouwing in relatie tot regels en management van vastgoed.

Programma:

12:15 uur    –   Ontvangst met Walk-in lunch

13:00 uur    –   Gebouw Gebonden Wet- en Regelgeving

13:45 uur    –   Duurzaamheid, innovatie en sociaal maatschappelijke effecten op de  bebouwing in relatie tot regels en management van vastgoed.

14:15 uur    –   Pauze (koffie/thee/fris met kleine versnapering)

14:30 uur    –   Building Management met het oog op de toekomst

15:15 uur    –   (korte) rondleiding door het militair museum

16:15 uur    –   Afsluiting met borrel

 

Geef bij aanmelding aan of u gebruik maakt van de lunch.

Aanmelden 

 

Locatie:

Nationaal Militair Museum

Verlengde Paltzerweg 1

3768 MX Soest