10 april 2020

Flexim op de 2e plaats als nieuwkomer in de FM Provider Performance onderzoek 2019!

Wij zijn trots op de 2e plaats als nieuwkomer in de FM Provider Performance onderzoek 2019!

Een resultaat dat door de inzet van onze professionals is gerealiseerd! Wij bedanken onze facilitaire kanjers én onze specialisten op het gebied van hard- en softservices voor hun energieke inzet!

Hoe is dit onderzoek tot stand gekomen?

Jaarlijks wordt op een objectieve wijze door middel van locatie bezoeken, interviews en analyse van documentatie een beeld verkregen van de performance van alle deelnemende facilitaire providers.

Onze meer dan tevreden opdrachtgevers zijn geïnterviewd en hebben bijgedragen aan de hoge score in het Performance onderzoek. In dit onderzoek stonden diverse beoordelingscriteria centraal, zoals:

  • Integratie van dienstverlening
  • Aansluiting op core business
  • Contract compliance
  • Klantmanagement
  • Rapportage en financieel beheer
  • Innovatie en continue verbeteren

Ook is getoetst op diverse competenties. Opvallend hierbij is dat ‘Samenwerking’ bijzonder hoog scoorde. Hierbij wordt de kern van Flexim zichtbaar; wij zijn Flexibel en leveren maatwerk, passend bij de behoefte van onze klanten. Dit vraagt om continue meebewegen en begrijpen waar in de dynamiek van veranderingen de facilitaire dienstverlening dient te worden aangepast. Een goede samenwerking is hierbij een vereiste. Fijn te constateren dat dit in het onderzoek zo expliciet naar voren komt en Flexim hierin bovengemiddeld heeft gescoord.

Wij zijn bijzonder trots op deze prestatie en op onze medewerkers die dit mogelijk hebben gemaakt. Meer weten over dit onderzoek? Klik hier voor het gehele onderzoek.