23 juli 2018

Flexim Foundation opgericht

De Flexim Foundation is 3 juli jl. opgericht op initiatief van een aantal medewerkers van Flexim Netherlands. De Flexim Foundation zet zich in voor diverse kwetsbare groepen binnen en buiten de Nederlandse samenleving. Deze kwetsbare groepen worden geholpen om hun levenscondities te verbeteren en toekomstperspectief te vergroten.

Kick-off event ‘Tour de Flexim’

Ter ere van de oprichting van de Flexim Foundation organiseren wij een Kick-Off event waarmee we deze stichting op de kaart willen zetten en geld in willen zamelen voor diverse projecten, waar we op diverse vlakken, kwetsbare groepen helpen.

Doel event

Een gezamenlijke challenge om in estafettevorm binnen 48 uur van Lausanne (hoofdkantoor Flexim Group) naar Nederland Hoek van Holland te fietsen! Het doel is om geld in te zamelen voor de Flexim Foundation t.b.v. diverse projecten.
We vertrekken op woensdag 29 augustus richting Zwitserland, om vervolgens op donderdag 30 augustus richting Nederland te fietsen.
Om dit event te doen slagen hebben wij uw hulp nodig!

Flex we are!

Sponsoren
Wij vragen u om een financiële bijdragen te leveren, om de volgende projecten te kunnen realiseren;
1. Een kerstdiner organiseren voor 10 arme gezinnen in Nederland, die dit zelf niet kunnen bekostigen.
2. Het inrichten van een kindertehuis in Oekraïne. Dit in samenwerking met Stichting Breath.

Bij beide projecten gaat het om zowel financiële, als personele inzet. Wij willen u de mogelijkheid bieden om te kiezen voor welk project u een financiële bijdrage wilt leveren. Via deze link vindt u het formulier waarin u kunt invullen voor welk project en wat voor bedrag u zou willen doneren.

Wilt u meer informatie over de Flexim Foundation  en de verschillende projecten, neem dan contact op met Hosoon Tak op 06-30898473.

De Flexim Foundation heeft de ANBI status waardoor giften aftrekbaar zijn.

Flexim Netherlands zal het ingezamelde bedrag verdubbelen!