19 mei 2017

ISO certificaat wederom behaald!

In een ISO norm worden eisen gesteld aan waaraan een organisatie dient te voldoen. Flexim heeft de afgelopen periode gewerkt aan deze certificering en haar bestaande managementsysteem kritisch beoordeelt. Hier is uit voort gekomen dat een aantal bestaande processen en procedures aangepast dienden te worden. De certificering toont aan dat Flexim zijn processen en procedures goed op orde heeft. Voor Stephen Cointre, CEO van Flexim Group SA, is het wederom behalen van dit ISO-certificaat een belangrijke stap: “Voor onze klanten is het van belang dat zij kunnen vertrouwen op een goed gestructureerd proces binnen de dienstverlening van Flxim. Dit certificaat bevestigt dat Flexim hier de grootste prioriteit aan geeft.”