23 juli 2018

Flexim Foundation

Op initiatief van een aantal medewerkers is de Flexim Foundation op 3 juli 2018 opgericht. De Flexim Foundation zet zich in voor het verbeteren van de leefomstandigheden en het vergroten van de toekomstperspectieven van verschillende kwetsbare groepen van individuen. De stichting wil medewerkers, klanten en leveranciers van de Flexim Group aanmoedigen om bij te dragen aan de missie van de Foundation. Deze wens zal breed worden gedeeld en gecommuniceerd via verschillende kanalen.

Het eerste initiatief om awarness en geld te werven is al gestart door een aantal medewerkers van de Flexim Group. Eind augustus gaat een groep medewerkers en partners de uitdaging aan om binnen 48 uur van het Flexim-hoofdkwartier in Lausanne (Zwitserland) naar Hoek van Holland (NL) te fietsen. We zijn trots op het enthousiasme van onze medewerkers en wensen hen het allerbeste!

Als u ook enthousiast bent geworden en graag een bijdrage wilt leveren aan de Flexim Foundation of meer informatie wilt over de verschillende projecten, neem dan contact op met flexim.foundation@fleximgroup.com